Akce v okolí Bučovic 2023

5.4. -9.7. Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana – muzeum
Bučovice
23.-24.6. Bučovice 1645 dobývání zámku Bučovice – náměstí
30.6.- 2.7. Motosrázek – výletiště Černčín
30.6. Letní hudební večery – náměstí
30.6. Don Quijote de la Mancha – nádvoří zámku
21.7. Letní hudební večery – náměstí
23.7. Výstava Gottwaldovy oprátky – Kostel Nanebevzetí P.M.
6.8. XV.ročník sečení kloboučských otav – Kloboučky hřiště
11.8. Letní hudební večery – náměstí
25.8. Letní hudební večery – náměstí
2.9. Vícemilická trdlovačka – Vícemilice
15.-21.10. Festival Ochotnických divadel – Bučovice
2.12. Rozsvícení vánočního stromu – náměstí
16.12. Vánoční trhy – náměstí
16.12. Vánoční setkání – Klobooučky

Více informací na stránkách města Bučovice