Pravidla ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

Na základě zákonné povinnosti dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky  a zákona o místních poplatcích má penzion rustico právní důvody a právní povinnosti  vyžadovat osobní údaje od občanů – hostů penzionu.

Na základě Zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zájemce o ubytování – cizinec   vyplní na recepci s pracovníkem recepce Přihlašovací tiskopis, ve kterém uvede termín pobytu, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, bydliště. Přihlašovací tiskopis podepíše. Pracovník recepce, tiskopisy zkontroluje, zda jsou uvedeny požadované náležitosti a dále s nimi nakládá pouze podle právního předpisu. Přihlašovací tiskopisy jsou uschovány pod zámkem.

Na základě Zákona o místních poplatcích zájemce o ubytování – host penzionu předloží na recepci pracovníkovi recepce průkaz totožnosti. Pracovník recepce zaznamená do evidenční knihy v elektronické podobě požadované údaje, a to : termín pobytu, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo a druh  průkazu totožnosti. Po zaznamenání údajů průkaz totožnosti vrátí hostu. S osobními údaji je nakládáno pouze pro splnění zákonné povinnosti. Pracovník recepce dohlíží na to, aby s každým jeho odchodem, byla evidenční kniha zabezpečena proti nahlížení třetích osob.

Penzion rustico plně respektuje soukromí hostů. Osobní údaje hostů jsou považovány za důvěrné informace, jsou řádně uchovávány a je s nimi nakládáno pouze pro splnění výše uvedených zákonných povinností.  Penzion Rustico garantuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.